Trung tâm phân phối lớn hiện đại thuận tiện nhập - xuất hàng

  Từ khi chính thức thành lập (2012) - Cavaria Việt Nam nỗ lực không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định nguyên     liệu sản xuất ngành sơn.

 Cavaria bắt đầu bằng diện tích kho hàng rất nhỏ khoảng 1000m2 đến nay chúng tôi đã xây dựng hệ thống kho dự trữ hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế với hơn 6000m2 tại khu công nghệ cao Quận 9 - cách Cảng Cát Lái khoảng 6km. Vị trí thuận lợi này giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí vận chuyển nguyên liệu tới khách hàng ở các tỉnh.