Doanh nghiệp với Xã hội

Cavaria là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi doanh nghiệp là một tế bào sống trong nền kinh tế quốc gia. Từ đó, chúng tôi ý thức được trách nhiệm tuân thủ pháp luật tiến tới đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Cavaria thực hiện bắt đầu từ việc rất nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao đó là: 

- Quan tâm đến đời sống nhân viên - những người làm việc ngay trong công ty - hướng đến niềm hạnh phúc khi làm việc với công ty.

- Nỗ lực mang đến lợi thế cạnh tranh cho khách hàng bằng sản phẩm chất lượng ổn định - giá hợp lý - nguồn hàng ổn định.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường từ những hành động thiết thực. Cavaria quản lý online, ký duyệt online, giảm thiểu việc in ấn giấy tờ gây tác động đến môi trường. Hàng hóa được lưu kho đúng tiêu chuẩn xanh.

- Môi trường làm việc thân thiện tiết kiệm điện năng bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Tuân thủ pháp luât Việt Nam và luật pháp quốc tế trong giao dịch thương mại. NÓI KHÔNG VỚI GIAN LẬN THƯƠNG MẠI.